Z jedenácti uchazečů jich do druhého kola postoupilo devět, z čehož jeden na pozvání nereagoval. V komisi, která jednotlivé uchazeče posuzovala, usedli vedoucí kanceláře ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, tajemník lovosického úřadu, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Litoměřicích, zástupce interního auditu města Litoměřice a jeho starosta Ladislav Chlupáč, který komisi předsedal.

„Vítězný uchazeč prokázal nejodbornější znalosti chodu úřadu a právního prostředí, což pochopitelně souvisí i s jeho dlouholetou praxí v oboru,“ konstatoval Ladislav Chlupáč.

Petr Panaš nastoupí do funkce 1. června. Stane se tak poté, co na svou funkci rezignoval k 31. květnu dosavadní tajemník Radek Löwy. Po šestnácti letech práce nejprve na pozici vedoucího správního odboru následně tajemníka tímto krokem ukončil své dlouholeté působení na litoměřické radnici.

Eva Břeňová