Každý primariát má svá specifika. Pro všeobecnou internu bývají charakterističtí pacienti přijímaní ve vážném, často kritickém zdravotním stavu. Možná i proto nebývá tento obor tak atraktivní pro mladé lékaře.

Pod primářem Brambaški však úspěšně zvládlo atestaci hned 21 lékařů.

On sám si však cení i jiného faktu.

„Podařilo se nám díky úsilí mnoha lidí zajistit komplexní péči ve všech interních subspecializacích, tedy podoborech. Lůžkové oddělení vhodně doplňuje dvanáct ambulancí. Interní oddělení litoměřické nemocnice je v současné době schopno poskytnout komplexní diagnosticko léčebnou péči, na kterou navazuje v případě potřeby kvalitní spolupráce s vyššími pracovišti," konstatoval primář, který v 67 letech odchází na zasloužený odpočinek.

Ne však docela. „Velmi nás těší, že Ivan Brambaški bude i nadále s naší nemocnicí spolupracovat a podílet se na jejím chodu, protože jeho odborné i lidské kvality jsou neocenitelné," konstatoval předseda správní rady nemocnice Radek Lončák. Spolupráce má spočívat především v ambulantní péči, vzdělávání lékařů, ultrazvukové diagnostice cévních onemocnění apod.

„Tak skvělý kolektiv totiž nemohu a ani nechci definitivně opustit," přiznává vitalitou a humorem hýřící lékař. Zároveň doufá, že bude mít daleko více času nejen na svou rodinu, ale i chalupaření a další aktivity.

Eva Břeňová