Ocenění v kategorii Ústeckého kraje převzal v Benešově z rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové starosta Ladislav Chlupáč a tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Litoměřice skončily třetí za Chomutovem a Mostem.

MěÚ Litoměřice zároveň byl zařazen do příručky dobrých praxí, kterou MV vydalo. Jako inspirace pro další obce je zde prezentována sekce „Potřebuji si vyřídit" umístěná na webových stránkách města. Tu pracovníci litoměřického úřadu vytvořili na bázi svých zkušeností jako přehledný nástroj pro orientaci obyvatel na úřadu. Prostřednictvím sekce jsou lidé srozumitelně navigování jak postupovat při vyřizování úředních záležitostí, na koho se obrátit, jaké podklady si přinést, s jak vysokým poplatkem počítat a podobně.

OCENĚNÍ za město převzal starosta a tajemník úřadu.

„Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 190 obcí s rozšířenou působností, což je téměř 84 procent všech obcí s rozšířenou působností v České republice (včetně městských částí hl. m. Prahy). Přívětivost a otevřenost se testovala pomocí dotazníkového šetření, který obsahoval na 40 otázek rozdělených do tří kategorií: přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Po ověření získaných dat se stanovili vítězové jednotlivých krajů," uvedla ředitelka tiskového odboru MV Lucie Nováková.

Pro město Litoměřice však nejde o ocenění jediné. V soutěži „Osobnost eGovernmentu", letos prvně vyhlášené magazínem Egovernment, uspěl tajemník městského úřadu Milan Čigáš jako osobnost, která nese zásluhu na rozvoji a popularizaci elektronizace veřejné správy. Tajemník Čigáš převzal v secesních prostorách náchodského divadla cenu za druhé místo v kategorii měst a městských částí, přičemž opět byla vyzdvižena a ceněna webové sekce litoměřického úřadu Potřebuji si vyřídit. Zároveň hodnotitelé ocenili, že tajemník hned po svém nástupu do funkce nastavil otevřenou komunikaci jak s kolegy, tak s veřejností.

Eva Břeňová