Aby však péče hospice zohlednila všechny specifické potřeby těžce nemocných dětí a jejich rodin, je potřeba proškolit personál v oblasti dětské paliativní péče.

Na toto vzdělávání využije hospic výtěžek z právě probíhající Tříkrálové sbírky v Třebušíně, v Ploskovicích, v Maškovicích, v Býčkovicích, v Trnovanech a v Libochovanech, kde je sbírka České katolické charity určena právě pro Hospic sv. Štěpána.