Ty pomohou spásat tamní travní porost a pomáhat růstu řady vzácných a chráněných rostlin, zejména vstavačovitých. Území je také zoologicky zajímavou lokalitou.

Za roky, kdy se stráně nespásaly, došlo k výraznému zpevnění drnů na svazích. Vedle toho zde narostla spousta náletových dřevin, které se postupně odstraňují. Podle ochránců přírody je třeba na lokalitě vytvořit alespoň malé uvolněné plochy, k čemuž může pomoci početnější stádo zvířat.

„Pást se bude v pravidelně přesouvaných oplůtkách. Tímto způsobem se snažíme vrátit na lokalitu tradiční způsob hospodaření, který byl typický ještě v 50. letech minulého století. Pro návštěvníky Bílé stráně to bude znamenat zejména možnost seznámit se s jedním ze způsobů pastvy a samozřejmě i strpění určitých omezení v pohybu po lokalitě po dobu zhruba jednoho měsíce," uvedla pracovnice Správy CHKO České středohoří Šárka Kopecká.

Po měsíci se proces spásání vyhodnotí a podle toho, jak dopadne monitoring, se rozhodne, zda se v pastvě bude příští rok pokračovat. Stejný způsob údržby krajiny využívá správa zejména na stepních lokalitách na Lounsku, na Litoměřicku pak v rámci smluvních vztahů na Dlouhém vrchu a na Hradišti, kde je tato aktivita prováděna na podporu dalších vzácných rostlin. Zde správa spolupracuje na základě dohody se zemědělci, což je ideální stav, kdy lze podle potřeby načasovat práce.

„Pasačku dělám krátce, ale rychle jsem si na tuto práci zvykla. Po dvou neúspěšných dnech jsem se dokonce naučila kozy podojit. Tady tuto zkušenost také uplatním. Zvířata mám ráda a přírodu samozřejmě také a zdejší kraj je opravdu krásný," vyznala se krátce Lucie, pocházející z Prahy.

Správa, která za dva roky oslaví 40 let od svého založení, spravuje maloplošné chráněné území o ploše 1063 kilometrů čtverečních v sedmi okresech. Pečuje o pět národních přírodních rezervací, o osm národních přírodních památek, o 12 přírodních rezervací a o 18 přírodních památek, a také o dvě naučné stezky Boreč a Lovoš.

Největším úspěchem kolektivu spolu se Střediskem ekologické výchovy Sever a Zdravým městem Litoměřice je letošní získání prestižní ceny Natura 2000 Award v kategorii komunikace projektem LIFE+ „Stepí Lounského středohoří". Ten bude připomenut veřejnosti 12. září při zábavném dnu na zahradě správy a v přilehlém parku Václava Havla.