Zatím není jasné, jakým způsobem ministerstvo vzorek populace všech věkových skupin vybere. Může jít o dobrovolníky, kteří se lékařům sami přihlásí, nebo o vytipované vhodné skupiny, které budou k testování osloveny.

Cílem plošných testů je zjistit, jak velká část populace prodělala onemocnění, aniž by o tom věděla. V rámci republiky by se takto mělo otestovat na 17 tisíc lidí.