Víc se staví na venkově. Například ve Vědomicích vznikla nová rozvojová zóna s 38 obecními parcelami a plochami od 990 do 1 580 metrů čtverečních, která se postupně zastavuje. Obec si před lety musela vzít úvěr na vybudování inženýrských sítí v této lokalitě, který ale díky prodeji pozemků v první etapě rychle splatila. Další nabídku k prodeji vyhlásí obec na jaře příštího roku.

Ceny pozemků v regionu se liší místo od místa. Ve Vědomicích byla v rámci žádosti o koupi pozemku vydána podmínka minimální nabídnuté ceny 1 250 korun za metr čtvereční. Výrazně vyšší jsou však ceny navrhované u parcel v majetku soukromých osob. Například v Libochovicích, kde pokračuje výstavba rodinných domů v ulici Chelčického, je v ulici Husova směrem ke Slatině nabízeno k prodeji ještě několik pozemků s nabídkami pohybujícími se nepatrně pod hranicí 3 000 korun za metr čtvereční. Začít stavět je pro mladé rodiny značná finanční zátěž, ještě než položí základy domu, už mají na straně výdajů připsánu sumu několika milionů korun.

Tři miliony korun za pozemek ke stavbě rodinného domu od soukromých osob není výjimkou ani v Litoměřicích. „Odhaduji, že do takové výšky se nevyšplhají ceny při veřejné dražbě o osm městských pozemků v rozvojové lokalitě Miřejovická stráň, kterou vyhlásíme nejspíš na přelomu letošního a následujícího roku,“ informoval místostarosta Litoměřic Václav Červín. V současné době se pro tuto lokalitu, kde zbylých 11 parcel je ve vlastnictví soukromých osob, zpracovává projektová dokumentace na stavbu inženýrských sítí. „Zastupitelstvo města chce, aby se na vybudování komunikace a veřejného osvětlení, obdobně jako se to podařilo v případě ulice Jarní, podíleli tamní obyvatelé příspěvkem 50 tisíc korun. Cena za komunikaci bude zohledněna ve stanovené vyvolávací ceně dražby,“ dodal Červín.

Město Lovosice se začalo věnovat otázce soukromého rodinného bydlení na počátku letošního roku. V předběžném plánu rozvoje má město k tomuto účelu vytipované dvě vhodné lokality Nové Klapý a v ulici Sadová. Souběžně s tím lovosická radnice dokončuje projektovou přípravu na rekonstrukci městského objektu pro zřízení startovacích bytů.

„Ten se nachází nedaleko centra ve stabilizované bytové zástavbě, a proto je nové využití objektu pro tento účel vhodné. V projektové dokumentaci je navrženo 20 nových bytů, ve kterých najde bydlení 41 osob. Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, aby dispozičně, technicky a esteticky odpovídaly současným standardům rodinného bydlení. V současné době se zpracovává inženýrská činnost pro získání stavebního povolení a vytipovává nejvhodnější dotační titul pro financování akce,“ vysvětlil místostarosta Lovosic Vladimír Šuma.

Během posledních pěti let bylo v Libochovicích povoleno 27 novostaveb rodinných domů, 11 z nich je zkolaudováno. „V tuto chvíli si město nechává zpracovat projektovou přípravu pro plánovanou výstavbu ve dvou oblastech, kde by v dohledné době měla vzniknout zástavba zhruba 15 parcel kolem nové ulice s názvem Koptova,“ sdělil starosta Libochovic Miroslav Zůna. „Při současných cenách pozemků a ekonomické situaci uvažujeme o alternativě budování startovacích bytů pro mladé rodiny. To by současně mohlo zatraktivnit naše město, které lidem nabízí dostatek možností k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, poklidnému způsobu života a uspokojivé dojezdové vzdálenosti,“ doplnil.

V Roudnici nad Labem je několik lokalit k potenciální výstavbě rodinných domů. Přibližně 10 parcel město vlastní v lokalitě Na Kolečku, což je v blízkosti plánovaného parku mezi městskými částmi Hracholusky a Podlusky. „V současné době probíhá stavební ruch v ulici Štěpárna, kde je nabízen zbytek pozemků k prodeji formou aukce. Po přestěhování zbrojnice dobrovolných hasičů vznikne v dohledné době další prostor pro bytovou výstavu. Naše město také spravuje a pravidelně investuje do zhruba dvou set vlastních bytů, které nabízí k pronájmu především mladým rodinám,“ dodal mluvčí města Jan Vancl.