Například v Býčkovicích a ve spádovém Velkém Újezdě se nachází více než dvacet pozemků, u kterých není uvedený vlastník. Jedná se právě o ornou půdu, travní porost a v jednom případě také o koryto potoka ve Velkém Újezdě.

Jde ale o zarostlý a dávno vyschlý tok, který kdysi ústil do dnes už rovněž vysušeného rybníka. Starostka Býčkovic Lenka Vítková uvedla, že se jedná o pozemky různých velikostí. „Některé mají výměru jen kolem osmdesáti metrů čtverečních a naproti tomu jeden z pozemků zabírá i deset tisíc metrů čtverečních.

„Zatím mi není známo, že by se někdo z neznámých vlastníků o svůj pozemek v okolí Býčkovic přihlásil," doplnila Vítková. Podobná situace panuje i v dalších obcích a městech na Litoměřicku. Více než padesát opuštěných pozemků leží i v okolí Horních Řepčic. I tam jde převážně o louky, pole nebo zahrady. V Malešově u Hoštky a také v Liběšicích a Lukově se pátrá po majitelích několika částí chmelnic.

V Želechovicích zase v seznamu chybí jméno majitele dobývacího prostoru. V katastru Chodoun na své majitele čekají lesní porosty.

V některých městech i obcích na Litoměřicku nejsou uvedeni v katastrálních mapách ani majitelé domů a jiných staveb.

Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Robert Hurt vysvětlil, že problém nemovitostí s neznámým vlastníkem má příčinu už před rokem 1989. Časté úřední chyby měly i změny mezi tehdejšími správci majetku, jako byly například národní podniky.

Nedostatky v evidencích jsou způsobeny rovněž odsunem původního německého obyvatelstva po válce nebo nevypořádaná dědictví po lidech, kteří emigrovali.

Jak tedy zjistit, zda pozemek bez vlastníka nepatří právě vaší rodině? „Domníváte-li se, že byste mohl být vy nebo někdo z vašich příbuzných vlastníkem nemovitosti, shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví, obraťte se na místně příslušné pracoviště ÚZSVM, kde vám poradí, jak dál podle zákona postupovat," doporučil Robert Hurt a doplnil, že po uplynutí desetileté lhůty, kdy se majitelé pozemků nenajdou, stane se nemovitost opuštěnou a propadne do vlastnictví státu.

V litoměřickém okrese je vůbec nejvíce takzvaných nedostatečně identifikovaných vlastníků v rámci celého Ústeckého kraje.