Pro účastníky Litoměřického pochodu jsou připraveny tři pěší trasy. Nejkratší, určená především pro děti a jejich doprovod, povede nejbližším okolím města. Trasa bude zpestřena i ukázkami činnosti sboru dobrovolných hasičů a městské policie.

Delší trasy 18 a 28 kilometrů zavedou účastníky do širšího okolí města. Start pochodu je od 8 do 10 hodin na Mírovém náměstí v Litoměřicích, cíl do 17 hodin na stejném místě. V cíli každý obdrží účastnický list i malou upomínku na absolvované kilometry.

Akce se koná v sobotu 22. května.