Škola bude otevřená od 8 do 17 hodin a zájemci o studium mají možnost nahlédnout do výuky v průběhu celého dne.

Na případné dotazy týkající se studia na gymnáziu budou v průběhu dne odpovídat ředitelka školy a statutární zástupkyně školy.

(rb)