„Můžeme s žáky lépe cvičit skladby, hrát dua, mít více dětí na nauce. Umožňuje nám to rovněž učit venku, a to až do počtu 20 dětí – samozřejmě za podmínky, že rodiče podepíší čestné prohlášení, že žák je zdravý a že má test s negativním výsledkem,“ vysvětlila ředitelka umělecké školy Dominika Valešková.

Škola pro ty účely připravila svůj zahradní areál, kde se tak může konat i výuka tanečního a dramatického oboru. „Pro nás všechny to bude po dlouhé době šance setkat se ve větším počtu a posunout naši práci zase o kousek dál,“ je přesvědčena ředitelka.

Lovkyně Michaela Fialová navštívila v zimě safari v Botswaně.
V safari chybějí turisti. Zato slonů je moc, ničí stromy, říká česká lovkyně

Z mnoha dříve plánovaných akcí sice sešlo, některé se ale přece jen uskuteční. Kromě toho, že škola stále natáčí videokoncerty a uvádí je na školním YouTube, připravuje setkání žáků s učiteli na zahradě ZUŠ, malé akce pro omezený počet účastníků, ale i dva streamované živé koncerty. 14. června z Varhanního sálu ZŠ Boženy Němcové, která dostala od Petrofu nový klavír, a 16. června stejnou formou koncert absolventů ZUŠ z Máchova divadla.

Miroslav Zimmer