Projekt, jehož nositelem je nezisková organizace HelathCare Institute (HCI), je zaměřen jak na hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů a zaměstnanců, tak i na hodnocení finančního zdraví nemocnic. Výstupem z těchto šetření jsou srovnávací žebříčky českých a moravských nemocnic.

Hodnocení probíhá formou vyplňování dotazníků, a to buď vytištěných, které pacienti dostanou přímo v nemocnici a mohou je vyplněné vhodit do připravených sběrných boxů, tak i elektronických, které jsou k dispozici na internetových stránkách HCI. Hlasování probíhá do konce srpna.

„V rámci Ústeckého kraje jsme v předchozích ročnících ve všech segmentech obsazovali medailové pozice. V konkurenci nemocnic v republice se v hodnocení pacientů dlouhodobě pohybujeme kolem padesátého místa, u spokojenosti zaměstnanců se držíme v okolí patnácté pozice. Je to pro nás závazek a těšíme se, jak nás naši pacienti i zaměstnanci ohodnotí v letošním roce,“ připomněl předchozí umístění nemocnice předseda představenstva Radek Lončák.

V hodnocení finančního zdraví byla litoměřická nemocnice v posledním ročníku mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi třetí v republice.