Novou formu spolupráce navázala koncem září litoměřická nemocnice se sekcí historických vojáků Sappeur Corps ze spolku Steinmetz Terezín 1780, který se podílí na projektu Terezín - město změny. Tato spolupráce má podobu volných vstupenek, které terezínští sapéři nabízejí zaměstnancům nemocnice na akce, na jejichž pořádání se spolupodílejí. Nejbližší takto podpořenou akcí jsou terezínské Josefínské slavnosti konané 5. října.

„Mimo naše běžné aktivity, jako je například pořádání historických bitev, se snažíme zaměřit i na dobročinné akce,“ uvedl vedoucí Sappeur Corps Michal Adamec. Upřesnil, že členové této terezínské sekce se zapojují například i do vaření polévky pro dětské oddělení nemocnice pořádané Jozefem Pásztorem.

„Téměř vždy jsou naše akce směřovány k dětem a nyní jsme si řekli, že bychom chtěli drobné gesto udělat i směrem k těm, kteří pečují nejen o nemocné děti, ale o všechny pacienty v litoměřické nemocnici. Snad jim to udělá radost,“ vysvětlil Adamec důvod, proč se jeho klub rozhodl darovat volné vstupenky na své akce právě zaměstnancům litoměřické nemocnice.

Stejně to podle něj dělají také v Olomouci u spřátelené jednotky Alt-starhemberg Olmütz. V Olomouci proběhlo předání volných vstupenek na dětském hematoonkologickém oddělení na akce Bitva na Bílé hoře v Praze, Josefínské slavnosti v Terezíně a Kurovické slavnosti. Podobný akt proběhl i v Litoměřicích.

„Doufáme, že by taková drobnost jako volné vstupenky na Josefínské slavnosti mohla vykouzlit zaměstnancům nemocnice pár úsměvů na tvářích,“ prohlásil vedoucí Sappeur Corps s příslibem, že v podobné spolupráci by terezínští vojáci s nemocnicí rádi spolupracovali i v budoucnu.

„Ve smyslu volných vstupenek pro zaměstnance nemocnice je spolupráce s terezínskými sapéry ojedinělou. U zaměstnanců tato nabídka vyvolala velký ohlas a zájem z jejich strany předčil počet volných vstupenek, a to i přesto, že nám Sappeur Corps zařídili jejich dotisk,“ reagovala Naděžda Křečková z litoměřické nemocnice.

Aktivity sapérů ocenilo i představenstvo zdravotnického zařízení. „Zacílení za zaměstnance je více než na místě, protože jejich práce je opravdu velmi náročná. Proto sapérům z Terezína za jejich nápad udělat radost právě jim moc děkujeme,“ dodal předseda představenstva Radek Lončák.

Co se týče dalších možností zaměstnanců, personál nemocnice může například zdarma navštěvovat hokejová utkání, plavecký bazén nebo výhodně jezdit do divadel. Tyto možnosti sportovních a kulturních akcí však nejsou nabízeny gratis, náklady ovšem hradí nemocnice a odbory. „Pro zaměstnance naší nemocnice je také každoročně pořádáno a městem Litoměřice hrazeno divadelní představení, které je poděkováním za jejich náročnou a obětavou práci. O všechny výše zmíněné akce je mezi zaměstnanci rovněž velký zájem,“ uzavřela Křečková.