Za minimalizací předpokládaných ztrát stojí podle vedení nemocnice efektivní čerpání zdravotnického i nezdravotnického materiálu, hospodaření s léky, aktivní vyjednávání o cenách s jejich dodavateli a důsledné jednání se zdravotními pojišťovnami.

„Za to bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům v nemocnici, kteří k tomuto výsledku za velkého nasazení přispěli," uvedl předseda správní rady a výkonný ředitel Radek Lončák.

Hospodaření českých nemocnic a negativní očekávání litoměřického zařízení ovlivnil v první řadě systémový pokles plateb od zdravotnických pojišťoven. Litoměřické nemocnici letos tímto způsobem poklesly příjmy téměř o 14 milionů ve srovnání s rokem 2012. Dále vzrostly náklady o zhruba dva miliony korun po zvýšení sazby DPH.

„Zároveň došlo k přesunu položek ze snížené patnáctiprocentní DPH do základní sazby na úrovni jednadvacetiprocentní DPH, a to zejména u zdravotnického materiálu, což představovalo nárůst ročních nákladů o další zhruba tři miliony korun," řekl Kestřánek k negativům, která ovlivnila hospodaření nemocnice.

Podle něj lze očekávat, že ke konci roku by nemocnice mohla být na nule, případně i v mírném plusu. Pokud se vyrovnaného hospodářského výsledku nepodaří dosáhnout, bude ztráta kompenzována z rezervního fondu nemocnice.

Kestřánek také upozornil, že nemocnice má ve srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními podobného typu dobrou platební morálku. Své závazky je schopna platit do 60 dnů od vystavení faktury, jinde je tato doba i dvojnásobná.