Jedná se o zařízení řadící se k nejmodernějším systémům a v Litoměřicích je prvním umožňujícím přímou digitální radiografii. Přístroj je řady Carestream DRX Evolution Hybrid. Digitální proces diagnostického zobrazování je na oddělení radiologie a zobrazovacích metod zaveden od roku 2011. Na stávajících přístrojích byly nahrazeny původní RTG filmy digitálními přístroji.