Na setkání s ústeckým poslancem Jiřím Paroubkem (ČSSD) to přiznal ředitel nemocnice Leoš Vysoudil. „Máme pokles příjmů od zdravotních pojišťoven zhruba o 10 milionů korun, zároveň jsme museli navýšit platy lékařům. Jsme tedy druhý měsíc ve ztrátě. Na krytí jsme použili peníze z neinvestičních prostředků.“

Paroubek ocenil loňký kladný hospodářský výsledek hospodaření nemocnice, jejímž zřizovatelem je město Litoměřice, avšak to přispívá jen jedním milionem korun.

„Je vidět, že když se nemocnici management věnuje zodpovědně, lze poskytovat kvalitní zdravotní péči a rozumně hospodařit,“ dodal krajský radní Petr Benda (ČSSD), který je rovněž předsedou představenstva Krajské zdravotní (KZ) vlastnící pět nemocnic v kraji.

Vysoudil poznamenal, že právě KZ získává nejvíce dotací z ROP Severozápad a ty pak chybí Litoměřicím.