„Velice si vážíme tohoto počinu a jménem všech děkujeme všem v nadaci Krása pomoci a přejeme mnoho úspěchů v tak úžasné práci, kterou vykonávají!“ řekla ředitelka litoměřické charity Karolína Wankovská.