Tak jako řada chlapů, také Michal Beran začínal darovat krev v době, kdy nosil zelenou uniformu. Dnes má na kontě více než 120 odběrů. „Nemusel mě nikdo přesvědčovat, vzal jsem to spontánně už proto, že mám vzácnější skupinu krve, které je ve zdravotnictví zapotřebí víc,“ svěřil se. Michal Beran a dalších 48 dárců obdrželo tento týden v Litoměřicích ocenění za dovršení významného počtu odběrů.

Setkání v konferenčním sále litoměřického hradu pořádaly tradičně před nástupem adventu Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích a město Litoměřice. „Dávám většinou plazmu, ale několikrát jsem byl požádán o mimořádný odběr plné krve. Na pracovišti mou aktivitu registrují, to když přináším z odběrů omluvenku,“ dodal Beran, čerstvý držitel zlatého kříže prof. Janského II. stupně. V rodině není v dárcovství sám, před lety se mu podařilo k této aktivitě získat sestru.

33 zlatých medailí

Město si podobných lidí cení. „Dostáváte dnes mezi přáteli malé ocenění, které se zdaleka nemůže vyrovnat tomu, co dáváte společnosti a lidem, jež mnohdy vracíte do života. Patří vám můj obdiv a velké poděkování,“ uvedl starosta města Ladislav Chlupáč. Do rukou dárců předal 33 zlatých medailí za dovršení 40 odběrů, 11 zlatých křížů III. stupně za 80 odběrů a čtyři poděkování za 100 odběrů, které dovršili Petr Cuchý z Krabčic, Miroslav Krob z Roudnice, Eva Macková z Bechlína a Drahoslav Matulák z Terezína.

Mezi oceněnými bylo 13 žen a dokonce několik manželských párů. Vladimír Kohák obdržel zlatý kříž prof. Janského III. stupně za 80 odběrů, jeho manželka Iva zlatou medaili za 40 odběrů. „Podle počtů odběrů by se zdálo, že jsem manželku k této aktivitě získal, ale není to pravda, začínali jsme nezávisle na sobě ještě za svobodna, já ve dvaceti a Iva v 18 letech. Teď už chodíme většinou společně. Máme dokonce i stejnou krevní skupinu,“ uvedl čerstvý nositel zlatého kříže z Bohušovic nad Ohří.

Ve čtvrtek 28. listopadu se sejdou u slavnostního oběda dárci krve ve Štětí. „Je to malé poděkování za nezištnou pomoc. Vánoční posezení pořádá naše místní skupina ČČK s městským úřadem už tradičně stejně jako populární ples, který bude mít 1. února už 29. ročník. Členové například vykonávají zdravotní dohled při společenských akcích,“ vysvětlil starosta města a současně zakládající člen místní skupiny ČČK Tomáš Ryšánek. Při malé slavnosti se tentokrát sejde na 40 dárců, mezi nimi převezmou zlaté medaile prof. Janského Zbyněk Sejkora z Hoštky a Jana Tomášková ze Štětí, zlatý kříž III. třídy Jiří Korba a Jan Malák, poděkování za 100 odběrů obdrží Zdeněk Slezák.