„Patnáctičlenná řídící skupina se schází pravidelně, každoročně připravuje akční plán. Místní samospráva fair trade podporuje jak pořádáním osvětových a informačních akcí, tak spotřebou fairtradových produktů. Město uděluje granty na podporu fairtradových aktivit, což je výborný příklad dobré praxe," vyplývá kromě jiného ze zprávy komise pro Fairtrade Česko a Slovensko.

Fair trade (spravedlivý obchod) dává lidem z rozvojových zemí možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek a podporuje děti ve školní docházce. Podpořit myšlenku hnutí lze v Litoměřicích kromě jiného koupí fairtradového výrobku v provozovnách, jejichž seznam je zveřejněn na webových stránkách města.

Eva Břeňová