Přes 900 domácností z Litoměřic a blízkého okolí osloví během června a podzimu tazatelé s otázkami na jejich dopravní chování. Dotazovaných se budou například ptát, zda do práce jezdí autem, nebo jaké dopravní prostředky nejčastěji volí. Dále je bude například zajímat i jejich názor na parkování v Litoměřicích.

„Samo vedení města jistě ví, že zaparkovat třeba na Mírovém náměstí bývá někdy dost složité a provoz je tam hlavně ve všedních dnech velký. Na druhou stranu bych si opravdu nepřál, aby doprava byla z náměstí vymístěna úplně. To by centrum úplně umřelo," myslí si Josef z Litoměřic a dodává, že pokud nutně nemusí, tak do centra raději autem nejezdí.

UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Podle projektového manažera města Litoměřice Zdeňka Zabilanskéko, který má na starosti právě udržitelnou dopravu, je cílem tohoto dopravního průzkumu získat potřebné informace pro vytvoření dopravní koncepce, která by odpovídala potřebám lidí a zlepšila kvalitu jejich životů.

ODPOVĚDI ANONYMNĚ

Odpovědi, které náhodně dotázaní lidé v anketě osobně poskytnou zaměstnancům tazatelské společnosti, nebudou dostupné žádné třetí straně. Jejich vyhodnocení se uskuteční hromadně, statisticky, a nebude možné spojit konkrétního člověka s konkrétní odpovědí.

„Účastí na průzkumu dopravního chování tak obyvatelé Litoměřic a nejbližšího okolí mají možnost se přímo podílet na vývoji dopravy v Litoměřicích," připomněl Zabilanský.