Zastupitelé schválili podání projektové žádosti do dotačního programu Ekoinovace vypsaného Státním fondem životního prostředí. V kasárnách by mohla vzniknout první tzv. aktivní veřejná budova v ČR. Objekt je totiž koncipován jako „energeticky aktivní“. „Což znamená, že by měl spotřebovávat méně energie, než sám vyrobí,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

K realizaci projektu vyčísleného na 108 milionů korun však dojde pouze v případě získání dotace ve výši 48 milionů korun, což je 44,5 % z celkových nákladů. Zda bude město úspěšné, se dozví na podzim. Pokud ano, stavbu zahájí na počátku příštího roku a ukončí na konci roku 2020.