Své obecenstvo si získal prostřednictvím malířských instalací a uměleckých intervencí do různých typů prostor, mezi které patří také sakrální stavby. V tomto případě se jedná o rozsáhlou výstavní prezentaci v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Výstava reflektuje nejen různé tematické a vývojové linie autorovy tvorby, včetně monumentálních intervencí, ale do jisté míry i složitý osud tohoto kostela.

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 6. června v kostele Zvěstování Panny Marie za účasti autora. Přítomné přivítala ředitelka galerie Dana Veselská, k výstavě promluvila kurátorka Vendula Fremlová a umělec Patrik Hábl. Výstava bude přístupná až do 29. září.