Rok 2019 bude v Litoměřicích ve znamení oslav 800 let od založení města. Na programu se sice teprve pracuje, grafická vizualizace je už však hotová.

Vyhrál návrh od litoměřické grafičky Evy Vopelkové. Její práci vyhodnotila pětičlenná komise složená ze tří profesionálů a dvou zaměstnanců městského úřadu jako nejlepší, a to jednomyslně. Komise to však neměla jednoduché, sešlo se totiž osm prací ze všech koutů republiky. Komise přitom kladla důraz na historický odkaz a vizuální podobu města.

„Vítězství mě opravdu moc potěšilo. Celé Litoměřice jsou totiž taková moje srdeční záležitost. Účastí v soutěži jsem to chtěla městu tak trochu dokázat a svým minimem mu i třeba trochu pomoct. To byl ten hlavní důvod, proč jsem se přihlásila,“ řekla skromně autorka vítězného návrhu.

Grafický vizuál oslav 800 let Litoměřic

Její vítězství mile potěšilo i samotné členy výběrové komise. Volba totiž probíhala anonymně. „Fakt, že nás shodně oslovilo dílo obyvatelky Litoměřic, byl nakonec velkým a zároveň milým překvapením. Litoměřičan dokázal podle našeho názoru vystihnout město, ve kterém žije, nejlépe. V návrhu se objevují prvky blízké místním lidem. Je pojat nejlepším možným způsobem, rafinovaně a s vysokou mírou estetického cítění,“ shodla se výběrová komise. V ní zasedli grafik Tomáš Sarnovský, akademický sochař Libor Pisklák, výtvarnice Irena Štyrandová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea Křížová a vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu Eva Břeňová.

Město Litoměřice má bohatou historii. Labské terasy byly osídleny nepřetržitě již od mladší doby kamenné (asi 4500 až 3600 let př. n. l.). Zlomem pro město bylo založení kapituly s kostelem sv. Štěpána knížetem Spytihněvem II. v roce 1057. V následujících letech začal rozkvět Litoměřic. Městem se staly v roce 1219.

Brzy si vydobyly významné postavení v rámci celých Čech. I přes pozdější moderní rozvoj si město zachovalo svůj historický ráz.

Jak však staletou historii vtěsnat do jednoho grafického návrhu? A jak to udělat tak, aby oslovil všechny věkové kategorie? „Chtěla jsem propojit historii se současností jako jeden celek a oslovit děti, dospělé i seniory. Z historie poukazuji především na původ Litoměřic jakožto města na Labi, nejznámější architektonické památky a okolní krajinu. Současnost zastupuje především novodobé pojetí grafického návrhu a jeho kontrastu mezi ztvárněním historických dominant města a moderním vzhledem grafiky,“ popsala grafička Eva Vopelková své dílo.

Vítězný návrh popisuje polohu města a jeho části. Jsou zde zastoupena i panelová sídliště. Dolní část zobrazuje zástup lidí, bez kterých by města nebylo. Dále jsou zde znázorněny hlavní architektonické ikony jako Kalich, radnice či kostel Všech svatých a v horní části okolní kopce Českého středohoří.

Počátkem prosince město vydá sadu upomínkových předmětů k nadcházejícímu výročí. „Chybět nebudou trička, látkové tašky, náramky, zápisníky, tužky, kalendáře, ale i flash disky, dámská kolekce drobných doplňků a podobně,“ vyjmenovala Břeňová.