Novým logem Litoměřic s jejich názvem s věží Kalich nad písmenem „M“ podtrženým vlnkou jsou už potištěné městské autobusy. Nová značka města se objevila i na skleničkách, které si lidé mohli koupit v neděli k hromadnému přípitku při městských slavnostech. To jsou však zatím „drobné“, Litoměřice má do tří let čekat kompletní proměna vizuální identity.

Na startu úvah o nové prezentaci Litoměřic byla podle vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu Evy Břeňové příprava propagačních materiálů k výročí 800 let města. „V té souvislosti jednoznačně vyvstala potřeba, abychom se vydali touto cestou i do budoucna,“ řekla Břeňová minulý čtvrtek zastupitelům.

Na vizuální identitu Litoměřic město vypsalo soutěž. Utkalo se v ní hned několik studií, mezi zástupci byl i další grafik původem z Litoměřic Jakub Konupka ze studia Shapito. Vítězku vybrali i lidé z respektované organizace Czechdesign či pedagog ústecké Fakulty umění a designu.

Nové nebude jen logo města, ale i sjednocující prvky pro plakáty, pozvánky a další tiskoviny. Vítězný návrh Vopelkové nezapomíná ani na výrobky propagující město jako trička, tašky či hrnek. Ty k 800letému výročí města zajistily litoměřickému infocentru a tím i městské kase do této chvíle už dvakrát vyšší tržby než loni.

Nový orientační systém

Úplně se změní také orientační systém města. „Chceme, aby byly všechny cedule i pro turisty čitelné na první dobrou,“ vysvětlila grafička. V manuálu určila nové řešení pro navrhování navigačních cedulí a map, technických piktogramů, uvítací cedule či jmenovek u kanceláří. Obšírněji se věnuje i novým vizuálním identitám litoměřických příspěvkových organizací.

Litoměřickou grafičku inspirovala k tvarosloví grafického návrhu nejen dominanta města Kalich, ale i řeka Labe a hradby z opuky s okrovým nádechem. Kombinací barev se také navrací k původním barvám města, k modré a žluté. Nová je i ilustrace města podobná té, kterou už lidé můžou vidět na plakátech i billboardech jako připomínku 800 let Litoměřic s kopečky, paneláky i budovami městské památkové rezervace. „I když jsem záměrně přeskupila prvky města, lidé vidí to stěžejní z Litoměřic,“ je přesvědčená Vopelková.

Na pozvánkách či plakátech ve městě se budou objevovat konkrétnější i abstraktní části této ilustrace. První takovou vlaštovku můžete vidět na banneru umístěném až do skončení městských oslav na náměstí. Na webu města bude závazný manuál nové vizuální identity Litoměřic volně ke stažení. Grafici a zaměstnanci města pak budou vědět, jak na to.

Město bude podle Břeňové uvádět nové grafické prvky do praxe zhruba dva až tři roky. Úsilí jejího odboru přivítal na čtvrteční prezentaci zastupitelům starosta Ladislav Chlupáč. „Naše město to skutečně potřebuje. Teď je každá cedule jinak dělaná, určitě to pomůže. Nejen že to bude hezčí, ale bude i snadnější orientace a další přínosy. Už se těšíme, až to bude všude vidět,“ řekl starosta.

Nadšený byl i zastupitel Tomáš Sarnovský, profesí grafik a člen poroty, která rozhodla o vítězce soutěže na nový design města. „Upřímně, je to absolutní bomba. Na to jsme čekali strašně dlouho. To, co jsem dnes viděl, bylo o míle dál, než co jsme schvalovali jako finální návrh,“ pochválil zastupitel Vopelkovou.

Podle zastupitelky Lenky Simerské je výborné, že výběrové řízení vyhrála místní grafička. „Má naprosto jiný vztah k městu a tvoří úplně jinak, než kdyby to byla sebelepší profesionální firma,“ řekla zastupitelka.

Soutěž o grafický návrh si Litoměřice vyzkoušely už loni, kdy se rozhodovalo o vizuálu pro oslavy jejich 800letého výročí. Vopelková jako výherkyně obou dvou soutěží dříve působila jako grafička litoměřické Knihovny K. H. Máchy, nyní je na volné noze.