Představil se sbor Cantica Bohemica, a také Páni kluci, Páni z Kalicha a žáci varhanní třídy ZUŠ Litoměřice. Před začátkem koncertu proběhla v kostele mše svatá ke cti Tří králů.