Pro projekt je klíčová stodola, kterou Třebušín v roce 2015 koupil od Úřadu pro zastupování státu. „Vzhledem k tomu, že obec nemá prostory ke konání různých celoročních společenských akcí, tak se rozhodla, že by tento areál mohl sloužit k těmto účelům,“ popsali již dříve radní záměr, který je k dohledání na webu obce. Úmysl ale od té doby provází řada komplikací.

Tou poslední je vážný spor obce s druhým z už tří zhotovitelů. „Začali jsme stavět, a objevily se vícepráce v objemu 60 procent ceny díla. Ty stavební dozor podepsal,“ popisuje Tomáš Hlaváček počátek spolupráce s třebušínskými radními. Starostka Dana Legnerová mu podle něj bez vědomí zastupitelstva vícepráce v řádech statisíců zaplatila, ačkoli k tomu neměla mandát.

Pak to už mezi Hlaváčkem a vedením obce začalo skřípat. „Chtěl jsem, ať se také tyto náklady zapracují do smlouvy. Navíc obec postupně požadovala další vícepráce, které nám nebyly zaplaceny a ve smlouvě nebyly. A navrch starostka bez mého vědomí do smlouvy doplnila milionovou pokutu za první den nedokončení a za každý další den 12,5 tisíce,“ líčí dál Hlaváček.

Čeká pošta, náhradní prostory v soukromém krámku
Pošta Partner u pokratické kapličky otevřela. Nahradí zavřenou pobočku na Družbě

Ten dodává, že starostka na rozdíl od stavební firmy také věděla, že stodola nemá přípojku na kanalizaci, a je tedy nezkolaudovatelná. Dosvědčuje to i dokument od městského úřadu v Litoměřicích, který má redakce k dispozici. „Ke dni 18. října 2022 nebylo vydáno ve věci odkanalizování objektu žádné povolení,“ napsali z úřadu v odpovědi na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Obec výtky nekomentuje

Poté, co loni Tomáš Hlaváček práce na stavbě zastavil a posléze od smlouvy odstoupil, starostka podala k soudu žalobu. Tou se domáhala sporné milionové pokuty. „Pak to pozastavila, sama se lekla,“ doplňuje šéf firmy, který nyní naopak chystá podat žalobu na obec. Chce se domáhat nákladů, které mu radní nezaplatili.

Nejprve ale napsal otevřený dopis zastupitelům a občanům, aby jim vysvětlil situaci z jeho pohledu. „Stále doufám, že se paní starostka ještě vzpamatuje a obec se férově vyrovná s našimi finančními nároky,“ shrnuje své požadavky Hlaváček.

K jeho výtkám Deník poslal starostce několik dotazů, na žádný z nich ale nereagovala. „S ohledem na probíhající neukončené soudní řízení nebude obec poskytovat žádné informace,“ napsala Legnerová.

Kolik to stojí?

Podle veřejně dostupných zdrojů získala obec od ministerstva pro místní rozvoj v roce 2019 skoro 11,5 milionu korun. Stavbu v žádosti o dotaci vyčíslila na víc než 16 milionů s tím, že ji dokončí v roce 2022. Za podobnou cenu měla akci realizovat první z firem.

Tomáš Hlaváček si podle jeho otevřeného dopisu práce nacenil skoro na dvojnásobnou cenu 30 milionů, později se s obcí dohodli zhruba na 25 milionech.

Za podobnou cenu nyní staví už třetí firma v řadě. Podle informací Deníku si obec kvůli své nutné finanční spoluúčasti na projektu vzala úvěr u banky, a zadlužila se tak na řadu let dopředu.