„Dlouhodobě se potýkáme se zhoršenou kvalitou ovzduší, konkrétně s polétavým prachem PM10. Prašnost se nám nedaří snižovat podle našich představ, chceme proto zjistit příčinu tohoto problému,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Významným zdrojem polétavého prachu, jehož částice mohou pronikat v podstatě bez problémů do dolních cest dýchacích, je doprava. Kromě prachu PM10 (částice do 10 mikrometrů) existují i jemnější prachové částice, které jsou ještě škodlivější, protože se dostávají až do plicních sklípků a pronikají do krevního oběhu.

TROJNÁSOBEK LIMITU

Stejný problém město řešilo už loni v lednu, tehdy bylo v jeden moment naměřeno nejvyšší hodinové znečištění, kde množství polétavého prachu překročilo 155 mikrogramů na metr krychlový a výrazně tak přesáhlo povolenou hranici 50 mikrogramů.

Tucet stanic bude monitorovat ovzduší do konce října, umístěny jsou na lampách veřejného osvětlení. Pro získání co nejpřesnějších údajů je doplní měřiče organických látek ve vzduchu a meteorologických informací, jako je například rychlost a směr proudění vzduchu.