Podpořeny byly projekty: Čistý ostrov – naše radost (realizátor Kinoklubu Ostrov),  Den dýní (galerie),  Aktivní senioři nelení – jsou rádi obklopeni zelení (knihovna),  Zameťme si před vlastním prahem  (z.s. OPER řeší psí exkrementy), Je to naše ulice (sousedská akce Diakonie ČCE), Za čistější ostrov (TOM Litomíci), aukce Židle pro Hospic sv. Štěpána,  Začněme od sebe (dobrovolníci Diecézní charity) a školní projekty „Škola za školou"  (ZŠ Na Valech) a Týden zdraví na ZŠ a MŠ Lingua Universal.

Organizace i skupiny aktivních obyvatel mohou čerpat finanční prostředky z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice již jedenáct let. Za tuto dobu bylo podpořeno celkem 133 projektů v celkové výši 1, 274 milionu korun.

„Jsme rádi, že je o granty velký zájem a žadatelé přicházejí jak se stále novými nápady, tak s vylepšením již tradičních akcí," uvedla koordinátorka Zdravého města Litoměřice Rita Vlčková. Pro získání grantu je důležité,  jak se projekt shoduje s komunitním Plánem zdraví a života, s problémy, které vzejdou z veřejných diskusních fór, a s tématem, které je pro daný rok vyhlášen. Letos jím je  „Čisté město – je to na nás".  

Eva Břeňová