Ve hře je výstavba tří parkovacích domů s rozdílnými náklady, ale nejpřijatelnější je úprava bývalého vlakového tunelu mezi ulicemi Mezibraní a Jarošova. Dopravní projektant Josef Filip v úvodní studii spočítal 80 míst v podélném parkování.

Tunel zatím není v majetku města, ale s majitelem se o odkoupení už jednalo. „Objekt je v dobrém stavu a k provozování by bylo třeba provést potřebné úpravy na vjezdu a výjezdu a zhruba v polovině jeho délky postavit schodiště a výtah, vybavit ho vzduchotechnikou a novou elektroinstalací, splnit legislativní požadavky, které jsou pro takové stavby nyní mnohem přísnější. Jsem optimista, pokud by nenastaly nenadálé problémy, zhotovitel by mohl práce zvládnout do půl roku," říká Karel Krejza, místostarosta města.

Ještě dříve než o tunelu se uvažovalo o výstavbě parkovacích domů. Proti některým se bouří obyvatelé bydlící v jejich sousedství.

Týká se to především lokality Růžovka na Kocandě, kde dříve stála benzinová pumpa. Lidé se obávají zvýšeného ruchu a bránění výhledu přes nový objekt. Další alternativou je lokalita u parkoviště mezi soudem a poštou, kde by realizace nebyla příliš složitá, což se nedá říci o místu přes ulici Na Valech, které je nejblíže centru, ale není v majetku města.