„Je pravda, že podala rezignaci, měla způsobit trestný čin, související s výkonem funkce, a je ve vyšetřování policie,“ uvedl místostarosta Pavel Král s tím, že se k věci blíže zatím nebude vyjadřovat.

Exstarostka Hyšplerová redakci telefon nezvedala a ani na SMS zprávu s otázkou po složení funkce a jejím důvodu neodpověděla. Na příštím zastupitelstvu, jehož termín zatím není určen, mají zastupitelé zvolit nového starostu.

Policie pouze potvrdila, že se v rámci hospodaření obce Píšťany zabývá majetkovou trestnou činností. „Ke konkrétním osobám se zatím nemůžeme vyjadřovat, neboť obecně policejní orgán vychází z toho, že v souvislosti s trestním řízením je třeba posuzovat jednak zájem na řádném vyšetření trestných činů, který může být narušen manipulací s důkazy, znevěrohodněním svědků, tedy jakýmkoli rizikem maření řízení, jednak zásadou řádného procesu včetně jedné ze základních zásad presumpce neviny,“ vysvětlila mluvčí Pavla Kofrová.

Letos proběhl již 47. ročník Zahrady Čech v Litoměřicích.
Letos téměř šedesát tisíc návštěvníků. Zahrada Čech už má termín na příští rok

A to s tím, že do zásady řádného procesu spadá jak posouzení možného vlivu na samotný průběh řízení, tak ochrana práv obviněných osob a v neposlední řadě zájem na ochraně osobnostních práv, tedy soukromí dotčených osob, ať již obviněných, obětí, svědků či dalších osob na řízení zúčastněných.