Pro Litoměřice se hlavní organizátoři konference rozhodli hned z několika důvodů. „Při výběru města nás Litoměřice zaujaly především ze dvou důvodů. Tím prvním byla nádherná krajina, která toto město obklopuje, ale taktéž architektonické skvosty ve městě samotném,“ říká jeden ze dvou hlavních organizátorů konference Samuel Týče.

„Dalším důvodem byl fakt, že se v Ústeckém kraji ještě nikdy v historii EPM neodehrála žádná konference. Chtěli jsme tak přiblížit naši organizaci i studentům z tohoto kraje a umožnit jim snazší zapojení do našich akcí. Doufáme, že se účastníkům konference budou krásy Litoměřic líbit stejně tak, jako nám a že na Litoměřice budou vzpomínat, jakožto na další krásné město naší republiky,“ dodává druhý z organizátorů Matěj Hrnjica.

Konference se zúčastní celkem 80 studentů z celého Česka, které doplní desítka studentů ze zahraničí. Čeká na ně bohatý program, který začal v pátek hromadným teambuildingem, na nějž navázal teambuilding v komisích.

Do Litoměřic zavítají na tři dny studenti z české republiky i zahraničí. Proběhne zde konference Evropského parlamentu mládeže ČR (EPM).Zdroj: EPM ČRA právě práce v komisích bude v sobotu hlavní náplní konference. Probíhat budou v prostorách Gymnázia Josefa Jungmanna. „S nabídkou uspořádat Evropský parlament mládeže v prostorách gymnázia nás oslovilo město Litoměřice a rádi jsme tuto nabídku přijali. Je to pro nás velká čest, protože tuto aktivitu považujeme za smysluplnou, a to nejen pro naše studenty, kteří se parlamentu také účastní,“ líčí ředitelka školy Radka Balounová.

K diskuzi budou v komisích například témata změny klimatu, životního prostředí, veřejného zdraví, bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitelů, občanské svobody nebo téma využití marihuany v medicíně. Každá skupina diskutuje o přiděleném tématu, stanovuje si jeho základní problémy a pokouší se na ně najít řešení, jež pak shrne v rezoluci. Tu pak mohou představit ostatním komisím v neděli na Valném shromáždění.

Studenti si během víkendu prohloubí znalosti o fungování evropských institucí, vyzkouší si spolupráci v mezinárodním týmu a hlavně si zlepší své jazykové schopnosti, jelikož konference probíhá výhradně v angličtině. Pro mnohé studenty také představují Regionální výběrové konference první šanci, jak se seznámit s konceptem EPM v ČR. „Každé zasedání je pečlivě připraveno a bere v potaz mnoho aspektů tak, aby si každý účastník mohl vychutnat tu kombinaci akademických vědomostí, měkkých dovedností, faktů a přátelství,“ vysvětluje předsedkyně EPM v ČR Olga Pexídrová.