Tak vypadá nápad vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví litoměřického městského úřadu Martina Vebera, který přišel s myšlenkou udílení cen pro nejlepší pracovníky v sociálních službách. První sošky v podobě keramických andělů budou uděleny ještě letos.

„Město Litoměřice hodlá udělovat „Ceny Aloise Klára“. Určeny mají být osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb ve městě. Kdo z nominovaných cenu získá, rozhodnou vždy zastupitelé. První dvě sošky budou uděleny již v první polovině tohoto roku. Mají podobu andělů a pocházejí z dílny litoměřické Diakonie,“ informovala mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Jak dále přiblížila, ceny jsou pojmenovány podle Aloise Klára, zakladatele Klárova ústavu pro nevidomé.

„Doktor filosofie, profesor litoměřického gymnázia Alois Klár se narodil roku 1763 v Úštěku. Byl kromě jiného i zakladatelem a prvním ředitelem Klárova ústavu pro slepce na Hradčanech , což byl ve své době (v roce 1832) průkopnický počin,“ uvedla Eva Břeňová.