Jan Nepomucký se narodil na jihu Čech, ale jeho sochy lze najít po celé České republice. Na Litoměřicku jich je celá řada. V Úštěku stojí barokní socha v mírně nadživotní velikosti na bývalém mostku nad rozcestím ulic Poštovní a 1. máje, naproti ptačím domkům. Ve Mšeném-lázních zdobí jeho kamenné ztvárnění z roku 1772 parčík vedle městského úřadu. Liběšice mají vrcholně barokní sochu z roku 1727 a na sousoší jsou motivy světcova umučení.

Přímo v Litoměřicích stojí socha Jana Nepomuckého u domu č. p. 259/12 v Michalské ulici (dnes budova Úřadu práce). Pilíř se zadní stranou dotýká stěny budovy. Na pilíři hned pod sochou je nápis s chronogramem (1706). Další jeho socha stojí u Jezuitských schodů.

Jarní Tržnice Zahrady Čech v Litoměřicích.
S nádechem jara. Pětatřicátá Tržnice Zahrady Čech láká na nové vystavovatele

Nešťastný osud umučeného Jana Nepomuckého jakoby odrážela i jemu zasvěcená kaple v Třebívlicích. Svatostánek nesoucí jeho jméno byl postavený roku 1722, vysvěcený roku 1729 a stal se oblíbeným poutním místem. Jenže kovové zvony byly zrekvírovány pro potřeby první světové války a po druhé světové válce kaple začala chátrat. Ministerstvo kultury ČSR zrušilo dne 11.1.1980 památkovou ochranu a ještě téhož roku došlo k její demolici. Třebívlice tedy o kapli sv. Jana Nepomuckého přišly, ale i tady jeho sochu mají.

„Co mučedník tento předpověděl, vykládaje vidění arcibiskupa Jana z Jenštejna (díl 1,151), to vyplnilo se až příliš věrně ku škodě národa našeho. Povstalo v Čechách veliké rozdělení mezi lidem, povstali jedni lidé a kněží proti jiným všem prelátům (katolickým) a proti zboží kněžskému a zboží toto jim odňali a rozličně hubili,“ napsal roku 1922 František Stejskal v knize věnované sv. Janu Nepomuckému. Už tehdy si v ní stěžoval na drahotu a rozdělení společnosti. V obou případech jde o téma, které ve společnosti rezonuje po staletí.