Zájemci budou moci mezi 9 a 16 hodinou navštívit povrchový areál a dozvědět se zajímavé informace o radioaktivitě, o ukládání radioaktivních odpadů, bezpečnosti úložiště nebo o zkouškách obalových souborů.

Program je určený pouze pro dospělé, děti se ho mohou účastnit jen v doprovodu rodičů. Návštěva podzemí potrvá přibližně 30 minut. Počet návštěvníků bude kvůli bezpečnosti limitovaný, navíc v předem stanoveném čase a po registraci.

Tu zájemci vyřídí například u vedoucího odboru životního prostředí Pavla Gryndlera nebo u jeho zástupkyně Lenky Brožové.