Město Litoměřice má od včerejška schválený plán hospodaření na rok 2019. Pro rozpočet, který na straně příjmů dosahuje 559 milionů korun a na straně výdajů 606 milionů korun, zvedlo ruku všech 27 zastupitelů.

„Příprava rozpočtu je vždy velmi náročný proces a musím zmínit, že sestavení rozpočtu na rok 2019 byl jeden z nejnáročnějších. A to s ohledem na velmi krátký čas, který jsme měli kvůli proběhlým komunálním volbám,“ komentoval rozpočet předseda finančního výboru zastupitelstva města Radek Lončák.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji, který činí 47 milionů, pokryje město z úspor let minulých a z očekávaných dotací. „V oblasti běžných příjmů a výdajů úspěšně navazujeme na rozpočtovou historii, kdy můžeme prohlásit, že provozní potřeba je nižší než provozní příjem. Město své běžné výdaje plánuje a spotřebovává velmi efektivně se schopností ušetřit,“ dodal Lončák, který doporučil schválení rozpočtu zastupitelům.

Investice do haly

Schválen byl i střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021, a to rovněž plným počtem 27 hlasů.

V celkových výdajích roku 2019 jsou zahrnuty také přesuny výdajů z letošního roku ve výši 16,5 milionu korun. Kromě zajištění běžného provozu města počítá rozpočet i s řadou investic. Za zmínku stojí především vybudování multifunkční haly na litoměřickém výstavišti. „Nyní projektanti dopracovávají detaily tak, aby bylo vše v souladu se současnými požadavky na ekologický provoz,“ popsal projekt místostarosta Litoměřic Václav Červín.

Dotace na halu z ministerstva školství by činila 40 milionů korun, náklady přesahující tuto částku by hradilo město. „V případě, že bychom tuto dotaci nedostali, tak projekt odložíme. A i kdybychom dotaci dostali a rozpočet se dostal někam do nereálných výšin, tak bychom dotaci nepřijali. Tato možnost se však nemusí opakovat, proto bych zastupitele rád požádal o podporu tohoto projektu, abychom měli možnost o dotaci požádat,“ uvedl Červín.

Projekt výstavby haly námitkovali zastupitelé Tomáš Sarnovsky (ANO), Petr Panaš a Jan Hrkal (Zelení a Piráti). „Každá dotace generuje spoluúčast a já se domnívám, že bychom neměli postupovat stylem, že teď je zrovna příležitost, jsme připravení, tak do toho jdeme. Spíš bychom měli být rozvážní a nadefinovat si priority, co naše město skutečně potřebuje, a klidně rok nebo dva počkat,“ komentoval výstavbu haly Panaš. Přesto byla výstavba multifunkční haly hlasy 25 zastupitelů přijata.

Zastupitelé přijali i projekt zvelebení „brownfieldu“ v bývalých kasárnách pod Radobýlem, regeneraci památkové rezervace na období 2019 2023 i podporu Vánočních trhů Zahrady Čech.

Podpory města se dočkají i sportovní kluby. HC Stadion Litoměřice získá 6,2 milionu, FK Litoměřicko 2,6 milionu, TJ Slovan Litoměřice 900 tisíc a basketbalový klub Slavoj 2,2 milionu. Nemocnice dostane na provoz lůžkového zařízení 16,5 milionu.