Svátost křtu přijali z rukou litoměřického děkana Józefa Szeligy. Projevem Ducha svatého je podle jeho slov láska jako tajemný dar Boží, který by měl pronikat celou naší existencí.

Miroslav Zimmer