„Jsme v očekávání, jak dopadne rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu. Je otázkou, zda budeme muset znovu tendr vyhlásit i s tím, že bude nutná notifikace v Bruselu či další přepracování zadávacích podmínek. Pokud ano, tak je to na další dva roky," konstatoval Jan Jakub, vedoucí odboru dopravy na litoměřickém městském úřadě. „Není zřejmé, kdy město uzavře desetiletou smlouvu s vítězným dopravcem."

O co jde? Uchazeči měli možnost podávat nabídky ve vyhlášené veřejné zakázce na provozovatele městské hromadné dopravy v Litoměřicích na dobu deseti let. Nabídky zájemci měli podávat do 23. května 2013. Do tohoto tendru se přihlásili tři uchazeči včetně stávajícího, společnosti Bus Line Semily.

„Ovšem souběžně s vyhlášenou soutěží obdrželo město 22.dubna od jednoho potenciálního uchazeče námitku k zadávacím podmínkám. Nelíbilo se mu, jak byl tendr vypsán. Tento dopravce se do soutěže nepřihlásil, podal námitku, že se mu něco nelíbí. Město na to muselo zareagovat, což učinilo. Námitky ze strany dopravce byly zamítnuty," popsal peripetie Jan Jakub.

Podle vedoucího odboru dopravy nespokojený uchazeč reagoval tím, že prostřednictvím advokátní kanceláře podal návrh na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. „Tento úřad vydal předběžné opatření hned v úvodu tendru a vydal zákaz na uzavření smlouvy s případným vítězem tendru. A nic víc neudělal, jen nám zakázal uzavřít smlouvu," uvedl Jan Jakub.

„Vzhledem k tomu, že to bylo na jaře, tak jsme čekali na další konání ÚOHS. Až v listopadu 2013 nám bylo doručeno rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Město podalo rozklad. Dnes máme půlku února a dosud nebylo s konečnou platností rozhodnuto, tudíž není znám ani konečný verdikt a výsledek přezkumu," podotkl Jan Jakub.

Mezitím na konci loňského roku skončila smlouva mezi městem a Bus Line. „Město bylo opět nuceno v režimu mimořádné situace uzavřít smlouvu na dobu maximálně dvou let s jakýmkoliv dopravcem. Město se rozhodlo uzavřít novou smlouvu s Bus Line," zdůvodnil kroky města Jan Jakub. „Paradoxní je, že jsme to už zažili v roce 2011, kdy nám DPÚK vypověděl smlouvu."