Mizerná ekonomická situace, podezření na neoprávněné účetní transakce, milionové dluhy. Tak podle nově zveřejněných informací vypadalo účetnictví Destinační agentury České středohoří, než se jím v uplynulých měsících začala zabývat nezávislá kontrola. Litoměřická organizace, kterou spolu s městem zřizovaly hejtmanství a biskupství, propagovala turistický ruch v regionu. Popis jejího hospodaření zní skoro jako přes kopírák jako popis hospodaření v roudnickém Řípu. To je náplní podobně zaměřené obecně prospěšná společnost se sídlem jen nějakých dvacet kilometrů proti proudu Labe. Podoba to není náhodná. Hospodaření obou subjektů měl na starosti stejný exředitel. Podnikatel Luděk Jirman, který kvůli tomu čelí už druhému trestnímu oznámení.

Současný šéf litoměřické organizace Michal Horáček v uplynulých dnech podal návrh na insolvenci destinační agentury. „Dlužník se v současné době nachází v nepříznivé ekonomické situaci,“ píše nový ředitel v návrhu, zveřejněném v insolvenčním rejstříku. „Příčinou je zejména porušení povinnosti péče řádného hospodáře, respektive nehospodárné zacházení se svěřenými prostředky ze strany bývalého ředitele,“ stojí dále v dokumentu.

Na archivním snímku si Jirman s roudnickými radními ještě ťukal vínem.
Podnikatel Jirman lepil milionové dluhy z veřejného rozpočtu. Půjde to k policii

Podle Horáčka měly lapsy vyjít na povrch na správní radě na konci dubna. „Vyšla najevo mimo jiných podezření na neoprávněné účetní transakce, které pravděpodobně prováděl bývalý ředitel,“ píše se dál v návrhu s tím, že ve věci bylo už podáno trestní oznámení.

Pohledávky věřitelů po splatnosti činí kolem 18 milionů. Mezi věřiteli jsou kromě zřizovatelů také zdravotní pojišťovny a finanční úřad, ale i obchodní partneři "destinačky". Dokument, který má na stole insolvenční soud v Ústí, končí návrhem na konkurz majetku dlužníka – ten čítá kolem sedmi milionů na movitém majetku a kolem pěti milionů na pohledávkách. Ústecký krajský soud v reakci na insolvenční návrh obratem zahájil insolvenční řízení a vyzval věřitele, kteří chtějí uplatnit své pohledávky, aby podali přihlášky.

Sám Luděk Jirman informace uvedené v insolvenčním návrhu nechtěl komentovat. „Přes dva měsíce nemám žádné informace a jsem vázán mlčenlivostí,“ napsal v SMS zprávě.

Vlastní dluhy lepil z eráru

Jirman působil v ředitelské funkci až do nedávné rezignace také v roudnické o.p.s. Říp, zabývající se podporou cestovního ruchu a kultury na Podřipsku. Také tam přišla kontrola na vysoké závazky vůči státu a dalším osobám a radnice kvůli tomu podávala na exředitele trestní oznámení. Finanční problémy Řípu radní neřešili jeho insolvencí, ale zadotováním několika miliony, aby mohla strategicky důležitá instituce ve městě pod Řípem dál fungovat.  Ani náplň litoměřické destinační agentury ale s jejím úpadkem nezmizí, Ústecký kraj se jako hlavní zřizovatel rozhodl agendu přebrat, i v rámci jeho Regionální rozvojové agentury.

Za tím, že se dostal do problémů roudnický Říp, stál podle přesvědčení zástupců zřizovatele právě Jirman. „Ředitel z finančních prostředků Řípu uhradil své osobní dluhy,“ uvedl roudnický starosta František Padělek. Jirman, který působí jako podnikatel a je napsaný v orgánech několika firem nejen v regionu, zalepení osobních dluhů z veřejných prostředků přiznal. „Ano, v neočekávané jednorázové tíživé situaci jsem jednal zkratkovitě. Vzniklou situaci jsem později sdělil a uzavřel dohodu o úhradě takto vzniklého dluhu včetně odpovídající zástavy nemovitosti,“ sdělil exředitel již dříve Deníku.

Smlouvy za desítky milionů

Destinační agentura České středohoří, kterou založily Ústecký kraj společně s městem Litoměřice a místním biskupstvím v roce 2011, za dobu své existence vyprodukovala řadu letáků, propagujících významné turistické cíle v regionu. Jsou k dostání třeba v hostelu v Komenského ulici, sídle organizace.

Agentura průběžně podporovala cyklistiku na Labské stezce, později i vodní turistiku na řece anebo stellplatzy pro karavany v přírodě. V posledních letech se její zaměstnanci zabývali třeba myšlenkou na síť sčítačů turistického ruchu v exponovaných místech regionu – jako Říp, pevnostní město Terezín, ale i vzdálenější jezero Milada.

Sídlo destinační agentury v Litoměřicích. Na místo ředitele v ní nedávno rezignoval Luděk Jirman.
Destinačka nesplácí závazky a míří k insolvenci, její činnost přebírá kraj

Výroční zprávy k dohledání nejsou, o finančním obratu společnosti si ale jde udělat obrázek z jiných veřejně dostupných zdrojů. Portál Hlídač státu v registru smluv eviduje v souvislosti s litoměřickou "destinačkou" 103 smluv za 61 milionů. V roce 2022 uzavřela smlouvy za částku kolem 18 milionů. Letos uzavřel subjekt ještě před vyhlášením insolvence 7 smluv za částku kolem 4 milionů, většina z nich se týkala darů a dotací od zřizovatelů.

Kraj, město nebo biskupství agentuře dotace v uplynulých letech poskytovaly na platy zaměstnanců, na marketingové aktivity, na činnost turistického centra na Milešovce nebo například na rebranding a internetové stránky.