„Uvítáme, když veřejnost přijde s dalšími zajímavými nápady a podněty," prohlásil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč, kterému se vize architekta Juraje Sonlajtnera z architektonické kanceláře CityWork líbí.

„Obnova pivovaru, vznik ubytovacích zařízení a další navazující služby by utvořily komplex se sousedním hradem a domem kultury, což by v případě realizace zvýšilo v mnoha ohledech atraktivitu města, rozšířilo současnou nedostatečnou ubytovací kapacitu, celkově podpořilo cestovní ruch," obhajoval projekt starosta.

PIVOVAR. Architektonická kancelář vidí využití litoměřického pivovaru jako výrobnu piva, hotel, společenské sály, wellness, muzeum piva, restauraci. Stavba má stát 240 milionů KČ.  Podle Zdeňka Zabilanského, autora ekonomické analýzy projektu, první krok k záchraně areálu musí udělat město. „Připraví stavbu a nezbytnou infrastrukturu pro vstup potenciálních partnerů," konstatoval.

Právě ekonomika projektu byla hlavním tématem veřejné diskuse. Pokud město dotaci získá, pravděpodobně se projekt ocitne ve stejné situaci jako gotický hrad, kde je pětiletá „ochranná lhůta". První ekonomické odhady totiž hovoří o nákladech na rekonstrukci ve výši přesahující 240 milionů korun plus roční náklady na provoz. „Čekáme proto na vhodné dotační programy, které budou vypsány v novém programovacím období pro roky 2014 2020," uvedl Antonín Tym z litoměřického Městského úřadu.

Naopak ekonomicky má areál podpořit malý pivovar s roční produkcí piva do 20 tisíc hektolitrů nebo 31 dvojlůžkových pokojů.