Dům v litoměřické Mrázově ulici zatím nad ostatními nijak nevyniká. Už brzy se ale stane důležitým pro pečovatelské služby ve městě, i když klienti v něm umístěni nebudou. Charita Litoměřice se stále rozrůstá, potřeba je více pečovatelek a těm už současné prostory, kterými Charita disponuje, přestávají stačit. Potřebné je nové zázemí pro zaměstnance.

A proto Charita Litoměřice kupuje dům v Mrázově ulici. „Vzhledem k tomu, že stále rozšiřujeme pečovatelskou činnost, tak máme čím dál víc lidí. Tvrdím, že pokud vyžaduji profesionální práci, musí být i adekvátní zázemí a ohodnocení. Populace stárne a demografický vývoj ukazuje, že bude čím dál větší potřeba na pečovatelské služby,“ vysvětluje nákup ředitelka Charity Litoměřice Karolína Wankovská s tím, že na další nárůst poptávky chtějí být připraveni.

Nově kupovanou nemovitost bude potřeba přizpůsobit potřebám pečovatelské služby. Pozemek se stane parkovištěm pro nová elektroauta, neboť každá pečovatelka má své vozidlo. „Pokud pečovatelka dojížděla za klientem MHD nebo na kole, stálo to čas, který se měla věnovat vlastní pečovatelské práci. Elektroauta zase neuvěřitelným způsobem šetří peníze na pohonných hmotách,“ pokračuje Wankovská.

Výhled na místo, kde má stát nové obchodní centrum.
Kousek od Litoměřicka vyroste velká nákupní zóna se značkovými obchody

Z projektu Charita zakoupí dům a několik elektroaut. Celkové náklady byly vyčísleny na 14,4 milionu korun. Z toho 85 % přijde z evropských fondů, 10 % ze státní pokladny a 5 % přidá Charita Litoměřice. Z peněz se bude dům také upravovat a vybavovat nábytkem, nová bude také výpočetní technika.

Nově kupovaný dům na Mrázově ulici bude obsahovat nejen kanceláře sociálních pracovníků, převlékárny a sociální zázemí, ale i sklad pomůcek či nácvikovou místnost. K dispozici bude u domu také parkoviště pro auta, kde se budou dát dobíjet. Součástí domu bude také pečovatelské centrum, kde se neformální pečovatelé, což jsou nejčastěji rodinní příslušníci, budou učit učí pečovat o své blízké.