Rok 2009 byl pro Litoměřice velmi přínosný, co se týče rozvoje. Mezi velkými projekty byl dokončen například západní most, nesoucí jméno generála Chábery. Ani nový, právě začínající rok, však nemá být za tím uplynulým pozadu. Řada velkých investičních akcí totiž ještě čeká na své dokončení. Na některých stavbách by mělo bouchnout šampaňské právě letos.

Stadion, hrad
„V roce 2010 plánuje Město Litoměřice pokračování několika významných projektů. Mezi největší investiční akce patří již dříve zahájené stavby, jako je dokončení multifunkční haly zimního stadionu a pokračování rekonstrukce gotického hradu na Svatostánek českého vinařství. Oba tyto projekty jsou podpořeny z evropského fondu pro regionální rozvoj - Regionálního operačního programu Severozápad,“ informovala Dana Svobodová z oddělení projektů a strategií Městského úřadu Litoměřice.

280 milionů
Nejnákladnějším dílem v ceně 280 milionů má být letos dokončená stavba zimního stadionu, který by se měl změnit na celoročně využitelný sportovní areál s potřebným zázemím. U stadionu mají být upraveny také venkovní plochy, kde budou parkoviště a zeleň.

U probíhající rekonstrukce gotického hradu, která si vyžádá 158 milionů korun, má být v roce 2010 dokončena první etapa prací. Hotovy mají být veškeré stavební úpravy hradu i sousedního objektu č. p. 68.

„Na tyto stavební práce má od 1.července 2010 navazovat 2. etapa, která zahrnuje stavební úpravy nádvoří a interiérové vybavení obou zrekonstruovaných objektů,“ přiblížila dále Dana Svobodová.

Domov vína
„Rekonstrukcí vznikne multifunkční objekt, který podpoří rozvoj turistického ruchu nejen v Litoměřicích, ale i v celém regionu. Projekt umožní prezentaci tohoto regionu jako domova českého vína. Součástí budou výstavní prostory, kongresový sál, reprezentativní salonek, vinárna, degustační místnost s archivem vín, návštěvnické centrum a vzorkovna chráněných dílen,“ popsal již dříve obsah projektu starosta města Ladislav Chlupáč.

Bydlení
Kromě těchto dvou největších investičních akcí plánuje odbor územního rozvoje MěÚ Litoměřice také další práce. Do poloviny roku 2010 má být dokončena komunikace pro rodinné domy na Miřejovické stráni v hodnotě 14 milionů. Dále budou opravovány i další místní komunikace, parkovací plochy a budovány přechody pro chodce, vše řádově v částkách statisíců korun. Na 4,5 milionu vyjde také plánovaná oprava kamenného schodiště Jezuitských schodů.

Nádraží
Během roku 2010 by měla být zahájena také rekonstrukce autobusového nádraží. Rozvoj by měl v Litoměřicích nastat i v dalších oblastech. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče by rád uskutečnil digitalizaci kina Máj či úpravu bezbariérových vstupů do základní umělecké školy. Opravu potřebuje také komunikace na dopravním hřišti, jež vyjde na půl milionu korun. Rekonstrukce by se měla dočkat také zahrada mateřské školy Baarova, která si vyžádá dalších 1,5 milionu.