Z právě vznikající mapy vyčtete, která trasa je bezbariérová a zavede vás do hledané lokality. K dispozici zdravotně handicapovaným obyvatelům bude na podzim. Již dnes však studenti a žáci Základní školy Lingua Universal a 1. Kladenské školy podnikatelské administrativy společně s některými zdravotně postiženými občany ukončili několik dní trvající mapování města právě z pohledu zdravotně handicapovaných.

„Situace se v posledních letech hodně zlepšila. Stále je však řada míst, kam se vozíčkáři nedostanou vůbec nebo jen s velkými obtížemi,“ uvedla Eva Klabanová, předsedkyně klubu Plamínek, jenž se na mapování bezbariérovosti města společně s Diakonií a dalšími partnery, mezi něž patří i město Litoměřice, podílí.

„Jedním z takových míst je sjezd od bazénu dolů, který končí v příkopě. Obrátit se a vyjet zpět do kopce již však vozíčkář sám nezvládne,“ konkretizovala jedno z nevyhovujících míst Iva Nováková, matka postižené holčičky.

Myšlenka vytvoření mapy bezbariérovosti se zrodila v rámci 3. komunitního plánu sociálních a prorodinných služeb. Z mapy by měli zdravotně postižení vyčíst, kam se mohou podívat bez pomoci a kam jen s pomocí. Zároveň by měla vzniknout turistická trasa městem, která by byla zdravotně postiženým přístupná.

Mapa bude důležitá i pro městský úřad. „Jeho pracovníky upozorní na konkrétní místa, kde se stav nevhodný pro lidi s postižením dá změnit přijetím vhodných opatření. Například umístěním vodících linií pro zrakově postižené, úpravou nájezdů na chodník nebo úpravou prostor a vstupů, jako tomu bylo nedávno například v případě pošty, jejíž vstup je nyní přizpůsoben,“ uvedla koordinátorka projektu a pracovnice Diakonie ČCE v Litoměřicích Jana Matoušková.

Eva Břeňová