Přicházejí Vánoce. Nejen křesťané si připomínají narození Ježíše Krista. I nevěřící považují svátky za něco krásného a radostného a za oslavu života. „Ale bohužel do letošní vánoční doby se vkrádá ono střílení v Praze. A to je něco, co je proti životu, proti vánočním svátkům, proti člověku i proti Bohu, který je dárcem života,“ říká biskup litoměřický Jan Baxant.

Biskup Jan Baxant je hlavou Diecéze litoměřické, do které spadají kromě Ústeckého a Libereckého kraje rovněž části Středočeského, Karlovarského a Královéhradeckého kraje.

Deník s biskupem hovořil v pátek 22. prosince, kdy se Česko probudilo do dne po tragické střelbě v Praze. „Máme v duši smutek, že zahynulo mnoho mladých lidí. Mnoho jich je také těžce raněno a ještě mnohem více lidí oplakává oběti. Ta bolestná a tragická událost se nás nemůže nedotknout,“ shrnuje biskup.

Na nadcházejících bohoslužbách se proto křesťané nejen v Litoměřicích, ale na celé řadě míst budou modlit právě za zahynulé a raněné a za všechny zarmoucené příbuzné. „Ale chceme pamatovat i na všechny ty, kteří by měli zlé myšlenky ve své duši, aby jim nepropadli,“ upozorňuje biskup litoměřický.

„Aby se rozpomněli a uvědomili si, že je život tím nejcennějším a nejdražším darem, který vůbec člověk na světě má,“ dodává Jan Baxant.

Myslete na druhé, radí biskup lidem propadajícím pocitu nebezpečí

Deník biskupa požádal o duchovní radu, jak čelit pocitu ohrožení bezpečí, který se teď řadě lidí vkrádá na mysl. A to po bezprecedentním útoku, který se odehrál na veřejném místě a naprosto nečekaně. „Moudrá rada neexistuje. Ale přeci jen jedna taková drobnost by možná mohla posloužit každému z nás,“ odpovídá biskup.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.Zdroj: Deník/Karel PechAlespoň on podle této rady sám žije a pokouší se ji předávat i lidem, kteří se ocitají v různých životních trampotách a těžkých okolnostech. „Radím, abychom ve chvíli, kdy přijde nějaké nebezpečí nebo tragická událost, spíš uvažovali, pokud to jde, o tom, jak pomoci druhým. Ne, jak pomoci sami sobě,“ popisuje biskup.

Jan Baxant upřesňuje, že nemáme myslet na to, jak zvládnout své ohrožení bezpečí. Ale na to, co bychom mohli udělat pro druhé, kteří jsou kolem, abychom je uchránili před nějakým dalším nebezpečím. Takový postup je podle biskupa do jisté míry vysvobozením z černých myšlenek, které se nyní lidem vkrádají na mysl.