Advent je začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. V letošním roce začíná dnes v neděli 3. prosince.

Jaký je význam tohoto období očekávání narození Ježíše Krista a jaké zvyklosti jsou s ním spojeny? Advent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle nejbližší 30. listopadu, a končí 24. prosince odpoledne. Název je odvozený od latinského adventus, což znamená příchod. Křesťané se v tomto období připravují na narození Ježíše Krista, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů. Advent je především obdobím vnitřní přípravy.