Čtyři vlastní projekty navrhují letos obyvatelé Litoměřic v rámci tzv. participativního rozpočtování. O tom, který nakonec bude realizován, rozhodne na základě hlasování veřejnost v průběhu diskusního fóra „Desatero problémů Litoměřic“, které se uskuteční 11. dubna v Kulturním a konferenčním centru. Město je připraveno z rozpočtu vyčlenit 200 tisíc korun.

close Litoměřice vymýšlejí, jak vylepšit město. info Zdroj: archiv zoom_in Veřejnost bude vybírat z následujících projektů: Částečná rekonstrukce dětských šaten v krytém plaveckém bazénu, Hry na chodník pro malé i velké, Chytré Litoměřice využití internetu věcí pro bezpečnější, komfortnější a moderní město či Zelená oáza ve středu města.

Každý z projektů reflektuje jiné téma - revitalizaci vnitřních i venkovních prostor, využití internetových nástrojů pro monitoring a řízení hluku a světelného smogu či vybudování jednoduchých dětských a dospělých hřišť v různých částech města. „Všechny náměty jsou velmi zajímavé a podporu si zaslouží,“ konstatovala Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice.

Loni byla v rámci participativního rozpočtování vybudována Bosá stezka v areálu ZŠ U Stadionu, předloni lanová dráha na úpatí Mostné hory.

Michaela Bubeníčková