„Nedostatek lidí na veřejně prospěšné práce pociťujeme už třetím rokem,“ řekl ředitel litoměřických technických služeb Ivo Elman. Úřad práce (ÚP) mu zaplatí 8 lidí. Optimální stav by prý byl o 10 víc. „Smlouva je na půl roku. Zaměstnáváme VPP v dělnických profesích v období, kdy je nejintenzivnější práce ve městě, od jara do podzimu,“ vylíčil Elman.

Lovosické technické služby tento rok zaměstnávají pět pracovníků na VPP, zpravidla na půl roku. „Počet dostačující není,“ konstatovala mluvčí města Ivana Kocánková s tím, že v minulém roce organizace zaměstnávala 10 takových pracovníků.

Úřad po pozitivních zkušenostech z VPP z minulých let zaměstnal asi 4 lidi. Kocánková doplnila, že Lovosice v současnosti zaměstnávají 2 pracovníky na VPP na pozici asistenta prevence kriminality. „Zaměstnavatel hradí ze svých mzdových nákladů cirka 25 procent. Vzhledem k tomu, že příspěvek na VPP se poskytuje na práce manuálního charakteru, po vzniku příspěvkové organizace technické služby pro ně město nemá vhodné pozice. Využíváme spíše příspěvky na společensky účelná pracovní místa, tedy na administrativní práce,“ vysvětlila mluvčí.

VPP chybí i ve Štětí. „Pro rok 2019 máme potvrzenou smlouvu na 10 pracovníků,“ informoval mluvčí města Pavel Hoznédl. V roce 2017 měl přitom štětský úřad od ÚP přiděleno 20 osob, v roce 2018 ale už jenom 16. Ani ve Štětí nemá ÚP dostatek osob vyhovujících podmínkám zařazení do VPP. „Skutečnost je momentálně 5 osob,“ vypočítal Hoznédl. Snižuje se také doba poskytování příspěvku na tyto pracovníky od ÚP, v minulosti to bylo i 11 měsíců, pro letošní rok zatím jen půl roku.

Nepřijdou nebo práci zneužijí

Pracovníky na VPP ve Štětí nasazují zejména na úklid veřejných prostranství, odpadků, trávy, listí a sněhu. I tady se prý vyskytují světlé výjimky, kdy se jejich pracovní smlouva změnila na stálý pracovní poměr. „Jsou bohužel případy, kdy vůbec nenastoupí do zaměstnání, nebo po několika dnech skončí,“ upozornil Hoznédl.

Výjimkou nejsou ani případy, kdy VPP poměr zneužívají. „Tedy po přijetí nastoupí na dlouhodobou pracovní neschopnost, do zaměstnání docházejí nepravidelně, spoléhají se, že v příštím roce opět nastoupí v rámci VPP a jiné zaměstnání si nehledají,“ doplnil mluvčí.

VPP vykonávají dlouhodobě nezaměstnaní lidé. „Práce jsou určeny pro dočasné uplatnění uchazečů o zaměstnání, jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací,“ upřesnila mluvčí ÚP Kateřina Beránková. Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti ale počet těchto pracovníků celorepublikově klesá. Zaměstnání VPP, kteří se osvědčili, je hlavní smysl těchto prací. „VPP umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci,“ dodala Beránková.

Stát nedává dost financí

Úbytek pracovníků se týká obcí napříč republikou. „Celkový objem prostředků na veřejně prospěšné práce činil za minulý rok 1,9 miliardy korun. Na rok 2019 je v současné době vyčleněno 1,3 miliardy, přičemž o dalším navýšení budeme jednat s ministerstvem financí,“ uvedla v lednu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Od té doby ÚP obdržel další prostředky, které by měly umožnit prodloužení už uzavřených dohod a dodatků se zaměstnavateli, avšak s důrazem na dodržení rozpočtové kázně. „V případě každé žádosti bude ÚP v souladu s platnou legislativou pečlivě posuzovat, jestli konkrétní klient nemůže získat stálé zaměstnání na otevřeném trhu,“ připomněla generální ředitelka ÚP Kateřina Sadílková.

Během loňského roku se podařilo umístit na VPP celkem 16 279 lidí. Nejvíce jich bylo v Moravskoslezském (2 337), Ústeckém (2 263) a Jihomoravském kraji (1 400). V únoru evidoval v okrese Litoměřice ÚP 3 086 nezaměstnaných a 1 785 volných pracovních míst. Loni v tuto dobu 3 617 lidí bez práce a 1 601 volných míst. V roce 2017 to bylo 5 160 nezaměstnaných na 1 260 míst.