Právě řešení dopravní situace v této historické ulici bylo jejím hlavním tématem. Diskuze se zúčastnili obyvatelé ulice, odborní projektanti, zástupci vedení města, odboru majetku a rozvoje města, dodavatele stavby, dopravní komise a dopravní policie.

Velký spád

Mezi největší úskalí ulice patří velký spád vozovky. Ten dosahuje v některých místech až 15 %. Obyvatelé ulice upozorňují na to, že mají při vyjíždění na křižovatce s Nerudovou ulicí problémy.

Mezi ně patří zejména hustý provoz v Nerudově ulici či nešťastné řešení přechodu pro chodce. Pokud chtějí mít motoristé vyjíždějící z Rvačova totiž dostatečný rozhled, musí zasahovat zadní částí vozidla do přechodu pro chodce. Chodce tak omezují, v případě couvání vozidla je mohou dokonce ohrozit.

Pokud z ulice vyjedou, musí po několika metrech dát opět přednost, tentokrá chodcům na přechodu u restaurace U Petráčků.

Nabídli řešení

Město proto nabídlo občanům řešení problému. Přechod u restaurace by se posunul o několik metrů níže, ještě před křižovatku s ulicí Rvačov. Vyjíždění vozidel z Rvačova by se tak zjednodušilo, protože by se jim v případě, že po přechodu v Nerudově ulici budou přecházet chodci, uvolnila cesta.

Většina nesouhlasí

Většina obyvatel ale s takto navrženou úpravou nesouhlasí. Jako řešení vidí pouze otočení směru jízdy. „Na základě četných podnětů občanů dojde v ulici Rvačov zkušebně ke změně směru jízdy. Vjezd bude z Nerudovy ulice, a vyjíždět se bude na Náměstí Jana z Dražic,“ uvedl místostarosta města Roudnice nad Labem Luboš Matek.

Vozidlům zimní údržby bude umožněna jízda v protisměru, podobně jako v Dobrovského ulici. Pravděpodobně dojde k instalaci značky zakazující vjezd vozidel těžších než 3,5 tuny. O změnách definitivně rozhodne rada města.

Tomáš Pokorný