Obyvatelé Rybářské ulice a okolí kvůli tomu sepsali petici. Hygienici na jejím základě pak objednali v místě měření hluku. Jeho výsledky potvrdily, že hodnoty přesahují platné limity. Správa železniční a dopravní cesty, která se o trať stará, sice slibuje její modernizaci. S protihlukovými opatřeními v ní však zatím nepočítá.

Jezdí rychle, troubí

„Hluk je tu neúnosný. Vlaky kolem projíždějí rychle, troubí. Hromadnou stížnost podepsalo několik sousedů, vím ale o řadě dalších lidí, které to obtěžuje," sdělila Litoměřičanka Dagmar Malinová, která se koordinace stížnosti chopila.

Na základě petice pracovníci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje objednali u Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem měření hluku. To se uskutečnilo z 29. na 30. září. „Výsledky, které jsme v listopadu obdrželi, prokázaly nedodržení hygienických limitů v noční době v chráněném venkovním i vnitřním prostoru objektu, kde se měřilo, v denní době pak nebyl hygienický limit dodržen pro chráněný venkovní prostor stavby," potvrdila za KHS Hana Kovaříková z územního pracoviště Litoměřice.

Plán modernizace

S výsledky hygienici následně seznámili provozovatele trati SŽDC. „Bylo nám písemně sděleno, že je před dokončením projekt na rozsáhlé úpravy železničního svršku a spodku na této trati, čímž by mělo dojít k prokazatelnému snížení hluku. Úpravy se mají uskutečnit ve druhé polovině roku 2015. K tomuto sdělení však nebyla doložena k posouzení žádná studie, která by vyhodnotila a potvrdila účinnost chystané rekonstrukce s cílem dosažení podlimitních hodnot hluku, jak požaduje zákon o ochraně veřejného zdraví," řekla Kovaříková.

„Tento postup tedy považujeme ze strany SŽDC za naprosto nedostatečný. Proto činíme další kroky k tomu, aby účinná protihluková opatření byla zapracována do chystané modernizace této trati," dodala Hana Kovaříková.

Jak se k problému SŽDC postaví, zatím není jasné. Mluvčí organizace Jakub Ptačinský na dotaz Deníku odpověděl, že oficiálně žádnou stížnost neregistrují a žádná opatření tak v současné době nechystají. „Modernizace trati je ale v plánu," ujistil.

Tématu se nyní chopil i poslanec Radim Holeček, který v souvislosti s litoměřickou peticí interpeloval ministra dopravy Dana Ťoka.

„Podnět jsem obdržel přímo od paní Malinové. Zajímalo mě, jak jsou v rámci resortu dopravy v současnosti řešeny situace, kdy v souvislosti s provozováním železniční dopravy prokazatelně dochází k obtěžování obyvatel nadměrným hlukem a také, zda-li součástí modernizace této konkrétní trati budou protihluková opatření," řekl Holeček.

„Pan ministr ovšem nebyl přítomný, na jeho odpověď tedy ještě čekám," doplnil.

Půlkilometrová stěna

Přibližně půl kilometru dlouhá protihluková stěna má však vyrůst nad stejnou tratí ve Velkých Žernosekách. Místní si tam na nadměrně hlučné vlaky stěžují více než deset let. Petici sepsali už v roce 2004. Nyní je záměr výstavby protihlukové stěny ve fázi územního řízení.

„Jednání se skutečně táhla. Pracovníci Krajské hygienické stanice tu zajistili spoustu měření, jejichž výsledkem pokaždé bylo, že hluk přesahuje povolené normy," uvedla starostka obce Ludmila Pafelová.

Před dvěma lety Správa železniční a dopravní cesty poprvé žádala o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby protihlukové stěny v obci. Po přerušení bylo řízení znovu obnoveno až nyní. Příští týden se k věci v Litoměřicích koná ústní jednání.

„První etapa by měla být realizována ještě letos. Je pravda, že některým obyvatelům obce se představa vysoké zdi už tolik nelíbí, ale předpokládám, že s menšími úpravami postavena bude," uvedla starostka Pafelová.

Protihluková stěna v první etapě povede od sportovišť na okraji Žernosek zhruba půl kilometru směrem do středu obce. Ve druhé etapě pak investor, tedy SŽDC, počítá s výstavbou další půlkilometrové stěny ve směru na Ústí.