Radnice v Litoměřicích už zná dopravní chování svých obyvatel. Téměř osmdesát procent domácností ve městě a jeho spádových obcích vlastní aspoň jedno auto. Většinou jezdí na naftu a je starší osmi let. Pěšky lidé chodí obvykle jen tehdy, pokud před sebou mají cestu maximálně dva kilometry dlouhou. Na kole jezdí minimálně.

Vyplývá to z rozsáhlého dopravního průzkumu, který si městský úřad nechal zpracovat a poslouží mu při zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) s výhledem až do roku 2050. „Dopravního průzkumu se zúčastnilo celkem 901 domácností z Litoměřic a okolních obcí. Vyjadřovaly se například k tomu, jakým způsobem cestují a jak jsou spokojeni s dopravou v Litoměřicích,“ uvedla mluvčí radnice Eva Břeňová.

V obcích nemá auto jen desetina lidí

Podle manažerky projektu městské mobility Hany Brůhové Foltýnové průzkum dále ukázal, že 26 procent domácností v okresním městě nevlastní žádné auto. „V sousedních obcích je to pak jen deset procent,“ dodala Brůhová Foltýnová.

Data dále ukázala, že obyvatelé Litoměřic nejvíce cest podniknou pěšky. Ovšem jen pokud není cesta delší než dva kilometry. „Do vzdálenosti jednoho kilometru podnikne cestu pěšky 85 procent lidí, do dvou kilometrů pak jen 50 procent,“ poznamenala Břeňová.

Obyvatelé okolních obcí pak na automobilovou dopravu spoléhají v ještě větší míře. „Vezmeme-li v potaz to, že většina jejich automobilů spaluje naftu a polovina všech vozů byla vyrobena před rokem 2008, do budoucna to vytváří výzvu z hlediska emisních norem pro pohyb těchto vozů po Litoměřicích,“ připomněl vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Radnici dále zajímalo, jak často a v jaké míře používají lidé jízdní kola. Více než polovina respondentů uvedla, že na kole vůbec nejezdí. „Další zhruba třetina podle svých slov kolo využívá výhradně k rekreačním účelům. Do práce na kole jezdí zhruba desetina dotázaných,“ přiblížila mluvčí radnice Eva Břeňová s tím, že polovina dotazovaných s ohledem na náročný terén také uvažuje o nákupu elektrokola.

Věž pro cyklisty

Elektromobilitu podporuje i radnice, která zakoupila deset elektrokol. Tři mají k dispozici strážníci, zbytek ostatní zaměstnanci městského úřadu, který má také deset služebních aut s elektropohonem. „Ekologickou dopravu podporujeme. Letos jsme zrušili jízdné v MHD, čímž chceme zvýšit využívání hromadné dopravy. Zanedlouho uvedeme do provozu parkovací věž pro kola, čímž vycházíme vstříc cyklistům,“ dodal litoměřický starosta Ladislav Chlupáč.