Dušičky letos připadají na pondělí 2. listopadu, dá se tak předpokládat, že většina lidí k hrobům vyrazí o podzimních prázdninách a o víkendu. Na hřbitovech už také pravidelně hlídkují policisté a strážníci. Stejně je tomu na městském hřbitově v Litoměřicích.

MĚSTŠTÍ POLICISTÉ v Litoměřicích vyrazili na obhlídku hřbitova také v pondělí.

Strážníci předně dbají na to, aby na místě nedocházelo k vandalismu a jinému nevhodnému chování. Jejich úloha je tak spíše preventivní. Přestože se leckdy drahá výzdoba hrobů stává i kořistí zlodějů, odhalit takový čin lze podle nich jen těžko.

MĚSTŠTÍ POLICISTÉ v Litoměřicích vyrazili na obhlídku hřbitova také v pondělí.

Města a obce se tento týden ovšem chystají připojit i k oslavám jiného svátku, a sice Halloweenu, který připadá na noc z 30. na 31. října. V plánu je řada lampionových průvodů či tvoření z dýní.